Thursday, November 25, 2004

and so it starts...

Trying my hand at this blog thing. Thought I'd start by sharing a poem I translated. Here goes:

PAKIUSAP
Isinalin mula sa tula ni Cole Swensen

pakiusap,
may hihilingin ako sa iyong
isang bagay.

huwag mo munang
paratingin ang bukas,
may isang sandali
na kailangan ko pang balikan

isang sandali na nabubuhay
sa patag na namamagitan
sa ating hininga
at sa ating paghinga.

sa bawat langhap natin ng hangin
nagpapadala ito ng isa pang telegrama
sa ating gunita
upang ipaalala
na naroroon ito
kung saan wala ito kahapon--

sa pagitan natin, may isang sandaling
pinamumugaran ng ibon
na may pakpak ng kinumutang kidlat
at nagmumula sa mga bayang
hindi pa natin napanggalingan

sa baligtad ng ating balat
at sa loob ng kakaibang unos
isang ulit pa, hinihiling ko sa iyo,
sa isang sandaling
nakabatay sa di-makitang ibon

pakiusap.
dalhin mo sila sa akin
ilatag mo dito sa loob ko
lagi't lagi'y may isang sandali
na kailangan nating balikan
at ang lahat ng may pakpak
ay patungo dito.